Chỉ còn 7 ngày đến ngày chính thức nộp hồ sơ Học bổng Chính phủ New Zealand NZSS 23 tháng Ba năm 2019. Nhằm tạo thuận lợi cho các em học sinh trong quá trình nộp đơn cho Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, Ban Điều hành học bổng quyết định bổ sung một số điều kiện sau:

Thời gian bắt đầu nhập học tại New Zealand:

Ngày chính thức nhập học cho 36 em nhận học bổng NZSS năm nay được đề xuất là ngày 22/07/2019 (bắt đầu học kỳ 3). Tuy nhiên, nếu học sinh có lý do hợp lý thì có thể gửi nguyện vọng về cho chúng tôi để được xem xét dời ngày nhập học sang trễ nhất là tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2020.

Linh hoạt xét điều kiện tiếng Anh riêng cho học sinh hệ Cambridge như dưới đây:

HỌC BỔNG 50% HE TOHU HIRANGA (VÀ 100%)

Thành tích học tập: GPA 8.5

Tiếng Anh: IELTS 6.0 (hoặc TOEFL iBT 70, hoặc PTE 50)

Hoặc Tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: Chương trình IGCSE – môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm B, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 169

HỌC BỔNG 30% HE TOHU AWHERO

Thành tích học tập: GPA 8.0

Tiếng Anh: IELTS 5.5 (hoặc TOEFL iBT 54, hoặc PTE 42)

Hoặc Tiếng Anh cho học sinh hệ Cambridge: chương trình IGCSE – môn English as Second Language đạt tối thiểu điểm C, hoặc điểm FCE (Cambridge First Certificate in English) trên 160

Học sinh nên có sẵn hộ chiếu (passport) từ lúc nộp đơn NZSS (Ngày mở đơn: 1/3/2019, ngày đóng đơn: 14/4/2019). Phần này có thể bổ sung sau, tuy nhiên, các bạn học sinh nên chuẩn bị trước thì tốt hơn.

Các bạn theo dõi thường xuyên website: nzschoolscholarships.co.nz để cập nhập những thông tin mới nhất về học bổng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *